Garantii ja tagastus

1. Ecopood.ee ostjal („Ostja“) on õigus ilma põhjust nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul keelduda kaubast, kui seda ei ole kasutatud, rikutud või selle väljanägemine ei ole oluliselt muutunud, see tähendab, et kauba või selle pakendi väljanägemisele on tehtud ainult sellised muudatused, mis olid vajalikud saadud kaubaga tutvumiseks. Ostja peab kasutama seda õigust vastutustundlikult ja tagastama kauba korralikus originaalpakendis, samuti tagastama kõik kauba komplekti kuuluvad osad. Kauba tagastamise kulud peab katma Ostja.

2. Müüja nimetatud erandjuhtudel võib kvaliteetse Kauba tagastada ka pikema aja jooksul.

3. Kauba tagastamisel vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest, kui see on tekkinud toimingute tõttu, mis ei olnud vajalikud kauba laadi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemiseks.

4. Kaup tuleb tagastada Ecopood lattu adressiga Tartu mnt 25, Jõhvi

5. Saanud tagastatud kauba kätte ja hinnanud selle kvaliteeti, tagastab Müüja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba tagastamisest Ostjale kauba ja kohale toimetamise eest tasutud raha. Kui tagastatakse vaid osa kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes kaupa koos tagastatava kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. Kui oli valitud teine kui Müüja pakutud kauba tagastamise viis ning seetõttu on tekkinud ebaproportsionaalsed või väga suured kulud, ei ole Müüja kohustatud katma sellise kauba tagastamiskulusid.

6. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis (koos kasutusjuhendi ja garantiitalongiga, kui need olid koos kaubaga kohale toodud). Kauba tagastamisel tuleb esitada käibemaksu faktuurarve ja tellimuse number.

7. Tagastatava kauba komplektsuse eest vastutab Ostja. Kui kaup ei ole komplektne, siis Müüja tagastatavat kaupa vastu ei võta.

8. Ostja õigus tagastada e-poest ostetud kvaliteetset kaupa ei kehti:

8.1. lepingutele, mille alusel valmistati kaup tarbija eritellimusel, mitte polnud valmistatud eelnevalt, ja mis valmistatakse, arvestades tarbija isiklikku valikut või juhtnööre, samuti kaubale, mis on kohandatud selgelt tarbija isiklikeks vajadusteks;

8.2. Tooted, mille tellimise aeg on rohkem kui 2 nädalat, on eritellimusel tellitavad tooted ning ei kuulu tagastamisele;

8.3. lepingutele, millega osteti kiiresti riknevat kaupa või kaupa, mille säilivusaeg on lühike;

8.4. lepingutele, millega osteti pakendatud kaupa, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;

8.5. Lepingutele, millega osteti kaupa, mis pärast kohale toimetamist segunevad oma iseloomu tõttu eraldamatult teiste esemetega;

8.6. lepingutele, millega osteti pakendatud video- või audiosalvestisi või pakendatud tarkvara, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud;

8.7. lepingutele ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade kohale toomiseks, välja arvatud väljaannete ettetellimise lepingutele.

9. Juriidilistele isikutele (ettevõtjatele) ei rakendata õigust keelduda internetilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ilma põhjust nimetamata.