1. Üldine

1.1. Tellija poolt esitatud tellimus on ostu-müügi lepinguks Ecopood OÜ ja Tellija vahel. Ecopood OÜ nõustub lepinguga, kui ta asub tellimust täitma. Ecopood OÜ jätab endale vajadusel õiguse tellimus tühistada sellest Tellijat informeerides.

1.2. Ecopood OÜ ei vastuta kaupade kohaletoimetamise viivituse ja arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigusest.

1.3. Kataloogi hinnad on eurodes.

1.4. Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.

1.5. Ecopood OÜ on õigus muuta pakutavate toodete hindu. Kliendile kehtivad hinnad, mis on E-poes avaldatud tellimuse tegemise hetkel v.a juhtudel kui toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Klient pidi aru saama, et tegemist on tehnilise veaga (ilmselgelt vale müügihind).

2. Tellimuse vormistamine

2.1. Tellimust saavad esitada ainult täisealised ja teovõimelised Tellijad.

2.2. Tellimuse vormistamiseks veebis tuleb minna Ecopood OÜ kodulehele www.ecopood.ee. Toodet saab otsida sisestades otsingusõna avalehel olevasse kastikesse või lehitsedes menüüd. Tellija peab tutvuma toote juures oleva kirjelduse, spetsifikatsioonide ja kohaletoimetamise tingimustega. Toote tellimiseks peab Tellija klikkama „Lisa ostukorvi“. Klikates „Ostukorvil“, näeb Tellija kogu oma ostukorvi koos tasutava summaga. Järgmises sammus tuleb sisestada Tellija andmed või logida sisse kasutades juba olemasolevat kasutajanime / parooli. Järgmises sammus tuleb valida makseviis ja transport. Enne lõplikku kinnitamist peab Tellija veenduma, et sisestatud detailid nii valitud toote kui ka Tellija andmete kohta on korrektsed.

2.3. Tellimuse esitamisel on Tellija teadlik, et tellimusega kaasneb maksekohustus ja, et ta kinnitab, et on tutvunud Ecopood OÜ tellimistingimustega.

2.4. Mõningad tooted / teenused vajavad ettemaksu või neid käsitletakse kui eraldi saadetist. Eritarneviisi nõudvad tooted vajavad alati ettemaksu. Sellekohane info on mainitud tootelehel.

2.5. Teenuse osutamine väikesaartele võib kaasa tuua ettemaksu kohustuse.

2.6. Tellimuse esitamisel nii veebipoes kui ka telefoni teel, tuleb kliendile e-posti olemasolul kinnituskiri, milles märgitud kohaletoimetamise viis (ja aadress), maksetingimus, tellitud tooted ja eeldatav tarneaeg. Juhul kui Tellija märkab viga kinnituskirjal, tuleb sellest koheselt Ecopood teada anda kas e-posti või telefoni teel.

2.7. Kui kinnituskirjal kirjutatud eeldatav tarneaeg erineb toote kirjelduses olevast tarnelubadusest, siis palume sellest teavitada Ecopood klienditeenindust.

2.8. Tellimust saab tühistada e-kirja või telefoni teel kuni saadetise kättesaamiseni.

2.9. Nime- ja aadressimuutustest tuleb teavitada esimesel võimalusel kas numbril  5888 5889, e-kirjaga info@ecopood.ee

3. Järelmaksuga tellimine.

3.1. Järelmaksu taotlust saab esitada alates tellimuse summast 100€ + saatekulu.

3.2. Esitades Ecopoele tellimuse järelmaksuga, annate Ecopoele ja tema järelmaksupartneritele Holm Bank AS ja TF Bank õiguse töödelda oma isikuandmeid ning kontrollida avalikest allikatest Teie krediidivõimekust.

3.3. Kui Teie järelmaksutaotlust ei rahuldata, tühistab Ecopood tellimuse. Järelmaksutaotluse negatiivse vastuse põhjuseid saab Tellija uurida järelmaksupartneritelt iseseisvalt.

3.4. Järelmaksuga tehtud tellimuste kättetoimetamine toimub ainult lepingu omanikule isikut tõendava dokumendi alusel. Kättetoimetamisel edastatakse leping koos maksegraafikuga.

3.5.  Järelmaksu ei saa vormistada, kui pakk on tellitud pakiautomaati.

3.6. Järelmaksuga ostmiseks peab klient esitama isikukoodi ja dokumendi numbri, mille Ecopood edastab laenuandjale. Laenuandja viib läbi krediidianalüüsi ja isiku samasuse tuvastamise ning selgitab välja kliendile krediidi andmise võimalikkuse. Laenuandjal on krediidianalüüsi tulemusena õigus jätta järelmaksutaotlus rahuldamata.

3.7. Järelmaksuga ostetud kauba hind kuulub tasumisele võrdsete osamaksetena vastavalt Tellija poolt valitud järelmaksu perioodi kuude arvule, mis saab olla  6 – 60 kuud.

3.8. Kauba vastuvõtmisega kohustub Tellija täitma järelmaksulepingu tingimusi ning tagama koos saadetise või muul viisil kätte saadud graafiku osamaksete tähtajalist tasumist.

3.9. Tellijal on õigus igal ajal järelmaksulepingu alusel saadud laen ennetähtaegselt tagastada, teatades sellest laenuandjale kirjalikult ette 10 (kümme) päeva. Sellisel juhul on laenuandjal õigus nõuda hüvitist 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidisummalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja järelmaksulepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidisummalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja järelmaksulepingu lõppemise vaheline periood on alla ühe aasta.

3.10. Tellija võib järelmaksulepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (Vt punkt 5). Lepingust taganemise korral loetakse Tellija taganenuks ka lepinguga seotud järelmaksulepingust.

3.11. Järelmaksuga tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et taotluses esitatud andmed on õiged, täielikud ning kajastavad Tellija finantsolukorda avalduse esitamise hetkel.

3.12. Järelmaksuga tellimuse vormistamisel nõustub Tellija, et taotluses toodud andmed edastatakse Ecopood OÜ järelmaksupartneritele ja Tellija volitab Ecopood OÜ järelmaksupartnereid tegema päringuid Tellija pensionikonto kohta ja tutvuma pensionikonto andmetega Eesti väärtpaberite keskregistris.

3.13. Ecopood OÜ partner kontrollib Tellija kohta andmeid rahvastikuregistrist, mis on vajalik Tellija poolt Müüjale esitatud isikuandmete kontrollimiseks ja isikusamasuse tuvastamiseks ning töötleb kõiki kogutud andmeid eeltoodud eesmärgil isikuandmete töötlemise korras sätestatud viisil ja tingimustel.

3.14. Tellija on teadlik, et järelmaksupartner võib Tellijale teha krediidi väljastamiseks automaatse otsuse Tellija poolt taotluses esitatud ja muudes asjakohastes andmekogudes olevate andmete põhjal.

3.15. Järelmaksupartneritel on õigus Ecopood OÜ vahendusel vajadusel küsida Tellija käest lisadokumente.

3.16. Tellimus võetakse töösse sel hetkel, kui on järelmaksutaotlusele on saabunud positiivne otsus.

3.17. Järelmaksupartnerite tüüptingimustega saab Tellija tutvuda partnerite kodulehtedel.

www.holmbank.ee/

www.tfbank.ee/

Garantii ja tagastus

  1. Ecopood.ee ostjal („Ostja“) on õigus ilma põhjust nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul keelduda kaubast, kui seda ei ole kasutatud, rikutud või selle väljanägemine ei ole oluliselt muutunud, see tähendab, et kauba või selle pakendi väljanägemisele on tehtud ainult sellised muudatused, mis olid vajalikud saadud kaubaga tutvumiseks. Ostja peab kasutama seda õigust vastutustundlikult ja tagastama kauba korralikus originaalpakendis, samuti tagastama kõik kauba komplekti kuuluvad osad. Kauba tagastamise kulud peab katma Ostja.
  2. Müüja nimetatud erandjuhtudel võib kvaliteetse Kauba tagastada ka pikema aja jooksul.
  3. Kauba tagastamisel vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest, kui see on tekkinud toimingute tõttu, mis ei olnud vajalikud kauba laadi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemiseks.
  4. Kaup tuleb tagastada Ecopood lattu adressiga Tartu mnt 25, Jõhvi
  5. Saanud tagastatud kauba kätte ja hinnanud selle kvaliteeti, tagastab Müüja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba tagastamisest Ostjale kauba ja kohale toimetamise eest tasutud raha. Kui tagastatakse vaid osa kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes kaupa koos tagastatava kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. Kui oli valitud teine kui Müüja pakutud kauba tagastamise viis ning seetõttu on tekkinud ebaproportsionaalsed või väga suured kulud, ei ole Müüja kohustatud katma sellise kauba tagastamiskulusid.
  6. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis (koos kasutusjuhendi ja garantiitalongiga, kui need olid koos kaubaga kohale toodud). Kauba tagastamisel tuleb esitada käibemaksu faktuurarve ja tellimuse number.
  7. Tagastatava kauba komplektsuse eest vastutab Ostja. Kui kaup ei ole komplektne, siis Müüja tagastatavat kaupa vastu ei võta.
  8. Ostja õigus tagastada e-poest ostetud kvaliteetset kaupa ei kehti:

8.1. lepingutele, mille alusel valmistati kaup tarbija eritellimusel, mitte polnud valmistatud eelnevalt, ja mis valmistatakse, arvestades tarbija isiklikku valikut või juhtnööre, samuti kaubale, mis on kohandatud selgelt tarbija isiklikeks vajadusteks;

8.2. Tooted, mille tellimise aeg on rohkem kui 2 nädalat, on eritellimusel tellitavad tooted ning ei kuulu tagastamisele;

8.3. lepingutele, millega osteti kiiresti riknevat kaupa või kaupa, mille säilivusaeg on lühike;

8.4. lepingutele, millega osteti pakendatud kaupa, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;

8.5. Lepingutele, millega osteti kaupa, mis pärast kohale toimetamist segunevad oma iseloomu tõttu eraldamatult teiste esemetega;

8.6. lepingutele, millega osteti pakendatud video- või audiosalvestisi või pakendatud tarkvara, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud;

8.7. lepingutele ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade kohale toomiseks, välja arvatud väljaannete ettetellimise lepingutele.

  1. Juriidilistele isikutele (ettevõtjatele) ei rakendata õigust keelduda internetilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ilma põhjust nimetamata.